Laboratorium

Labolatorium dreier

Do priorytetowych zadań Działu Laboratorium należy stałe kontrolowanie jakości oferowanych wyrobów. Dzięki prowadzonym każdego dnia badaniom laboratoryjnym mamy pewność, że produkty firmy DREIER spełniają wysokie standardy jakości.

Laboratorium wyposażone jest w profesjonalne urządzenia oraz nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, posiadamy m.in. wagi elektroniczne, stożek Nowikowa, piknometr, pH-metr, miernik pull-off, wiskozymetr rotacyjny, disolwer laboratoryjny, wstrząsarkę laboratoryjną z zestawem sit, piec muflowy i mieszarkę laboratoryjną.

Dzięki temu możemy wykonywać szeroki zakres analiz surowców i gotowych wyrobów, badając m.in. konsystencję i gęstość objętościową mas tynkarskich, gęstość nasypową i przyczepność do podłoża zapraw klejących, gęstość objętościową preparatów gruntujących, lepkość farb, a także przeprowadzając analizę sitową kruszyw czy badając procesy dyspergowania przy produkcji farb i tynków.

TESTUJEMY ZGODNIE Z 

Normami  UE 

Badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi normami oraz wytycznymi ETAG 004, tak aby zapewnić poprawność sposobu prowadzenia analiz i wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Poza przeprowadzaniem kontroli jakości, laboratorium prowadzi także działalność badawczo-rozwojową polegającą na testowaniu nowych komponentów używanych do produkcji oraz opracowywaniu kolejnych receptur i udoskonalaniu już istniejących, co umożliwia ciągłe rozwijanie gamy oferowanych produktów.

KONTAKT

tel.: +48 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

NASZ ADRES

Dreier W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219B
42-200 Częstochowa

Dreier W.Połacik Spółka Jawna