• clarke
  • clarke

Projekt Unijny Działanie 8.2 Biznes typu B2B

on .

W powodzeniem wdrażamy kolejne programy unijne. Aktualnie wdrażamy program z Działania 8.2 B2B, po wdrożeniu nasi klienci otrzymają m.in. dostęp do historii swoich zakupów, podgląd dokumentów handlowych, statusów zamówień, będą mogli dokonać zamówień z poziomu własnego komputera.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dla automatyzacji procesów biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firma Dreier Sp. J. i Partnerami”.


Nazwa beneficjenta : "DREIER" W.POŁACIK SPÓŁKA JAWNA

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-182/13-00

Wartość projektu : 229 500,00 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 160 650,00 zł

Okres realizacji : październik 2013 – czerwiec 2014

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Dreier Sp. J. i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (ZSI B2B). System winien uwzględniać specyfikę branży produkcji i dystrybucji (w tym eksportu) chemii budowlanej oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy Dreier Sp. J. i jej partnerami. System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli obszary zamówień, dostaw, realizacji i planowania produkcji w połączeniu z platformą sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi formalną i biznesową procesu sprzedaży w specyficznym obszarze produkcji chemii budowlanej zarówno na zlecenie jak i masowej. Klienci (partnerzy) uzyskają możliwość bieżącego sprawdzania stanu realizacji zleceń i zamówień oraz elektronicznego raportowania stanu realizacji zleceń w produkcji i ich kosztów (np. e.faktury). Wnioskodawca osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, zarządzania produkcją, planowania produkcji, dystrybucji, rozliczania i analiz kosztów realizowanych zleceń.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie których używamy, jak je usunąć oraz jak nimi zarządzać - zobacz zakładkę - polityka prywatności.

Akceptuje cookies z tej strony.